Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rétorické prvky

7. 4. 2007

     Rétorickými prvky rozumíme řečnické jazykové obraty - figury a tropy. Tropus je obrazné pojmenování, které nahrazuje základní pojmenování přenesením. Rétorická figura je pak jazykový prostředek, u kterého se nemění základní smysl textu, ale je zaměřena na seskupování slov nebo vět estetickým způsobem. Figury mají funkci především sugetivní (podmanivou), emfatickou (vzrušivou), názornou, ornamentální (ozdobnou) a dramatickou.

     Rétorické prvky intenzifikují pojmovou hodnotu textu, ovlívňují totiž volní složku osobnosti - vytvářejí postoje, vedou k identifikaci vnímatele s autorem textu a aktivizují ho. Díky těmto prvkům zapojujeme do komunikace emotivní složky. Jsou pomocí při přesvědčování a manipulaci. Dobrý řečník umí využít všech prvků. Je proto dobré všímat si při komunikaci pozorně těchto prvků, abychom je mohli odstranit a uvědomit si "čistý" text, který je nám sdělován - může nám to napomoci k odhalení manipulace a zároveň nás před manipulací ochránit. Je třeba vnímat text opravdu pozorně, některé prvy jsou pouze estetickou součástí textu, snaží se udržet pozornost, proniknout do paměti posluchače. Vyskytuje-li se ve sdělení množství rétorických prvků, ne vždy je to důkazem manipulace.

Tropy a figury
Anafora
(opakování počátku věty) - Ptám se vás všech, zda souhlasíte s mým názorem. Ptám se vás všech, zda je vůbec možné nesouhlasit. Ptám se vás všech, protože všichni mají mít možnost vyjádřit se. Ptám se vás všech....
Epifora (opakování konce věty) - Pro svou matku neudělal jsi naprosto nic. Při plánování dovolené neudělal jsi naprosto nic. Obtěžoval mě, neudělal jsi naprosto nic.
Epanastrofa (opakování slov z konce předchozí věty na počátku následující - Tvoje kamarádka roznesla naše tajemství. Roznesla naše tajemství a teď všichni vědí co se stalo. Vědí co se stalo a smějí se nám za zády.
Aluze (žertovná narážka)
Apostrofa (oslovení)
Digrese (odbočení od hlavního tématu, většinou subjektivní, citové)
Dubitace (pochybování)
Epiteton (přívlastek)
Eufemizmus (náhrada výrazu jemnějším synonymem) - zdražení - úprava, zemřel - odešel
Gradace (stupňování)
Litotes (zmírnění)
Hyperbola (nadsázka) - velmi hezká - úžasná, božská, neuvěřitelná, fantasticky okouzlující
Ironie (použití kladného označení v záporném významu) - Neutíkej, hrdino!
Metafora (nahrazení pojmového označení přeneseným, na základě podobnosti) - Jste sluncem mého života. Topím se v penězích.
Metonymie (nahrazení jednoho označení druhým na základě významové souvislosti) - Čte Remarqua (jeho dílo). Posloucháš Bacha (jeho hudbu)? Nejvíc problémů mu způsobily holé lebky (příslušníci hnutí Skinheads).
Synekdocha (nahrazení jednoho označení druhým na základě záměny celku za část nebo části za celek) - Mít střechu nad hlavou. Bílý dům se dosud neozval.
Kalambur (použití podobných, významově odlišných výrazů) - Etika není etiketa. Vdolky nejsou jako holky.
Pleonazmus (mnohomluvnost) - Partner musí být tolerantní, věrný, upřímný, pracovitý, uvážlivý...
Přirovnání - Řvala jako lev. Slibuje jako politik. Mlčí jako ryba.
Řečnická otázka
Řečnická odpověď

Alegorie
(jinotaj) - Náš vlak směřuje do Evropy, výhybkáři v Bruselu zatím uvažují, zda nám dát zelenou nebo nás odstavit na překladišti. Hlavně abychom neskončili na slepé koleji.

Použitá literatura:
Bartošek, J.: Kultura Manažerské komunikace, UTB ve Zlíně 2003

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář