Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konflikty

2. 4. 2007

     U konfliktů je třeba uvědomit si, že jsou prakticky nevyhnutelné a jsou přirozenou součástí života. O tom jak konflikt probíhá a jakých bude dosaženo výsledků, rozhodujeme my a podle toho je také třeba konflikt vést. Mimo velkého množství negativních funkcí lze konfliktům přisoudit i pozitiva (vyčištění vzduchu od napětí, posunutí vztahu, pomoc při ověřování a přehodnocování vztahů). Důležité je také si uvědomit, že není-li vztah propleten konfliktem, nemusí to vypovídat o stabilitě a kvalitě vztahu.

         

      Konflikty jsou zpravidla děleny podle dvou kritérií
1. Sociální
- interpersonální - konflikty probíhající uvnitř člověka. Zahrnujeme zde dilema (obtížnou volbu) a to: dvou kladných (lákavých), kdy se rozhodujeme mezi příjemnými možnostmi (např.: Jít do kina nebo plavat?), dvou záporných (např.: Jít k zubaři nebo do školy?), kladné a záporné (např.: Učit se nebo jít ven?).
- intersonální - konflikty mezi dvěma jedinci.
- vnitroskupinové
- meziskupinové

2. Psychologické
(podle příčin konfliktu, K. V. Mooke)
- konflikt vztahů - Velkým problémem zde bývají nesympatie, které mohou zkreslovat druhou osobu v našem vnímání.
- konflikt informací - Ke konfliktu může vést nedostatek informací, komunikační šumy, odlíšné zdroje.
- konflikty zájmů
- strukturální (mocenské) konflikty
- konflikt hodnot
- Rozdílné představy jedinců o tom co je správné, morální, žádoucí, dobré či špatné mohou zapříčinit konflikt natolik silný, že se stane nevyřešitelným. Především u partnerských vztahů je doporučováno ujasnit si základní hodnoty již v počátcích tohoto vztahu.

     Konflikty jsou řešeny na dvou úrovních:
Úroveň pozice
Ultimativní žádost, kde nepřipouštíme možnost kompromisu. Něco chceme a dosáhneme-li toho, jsme vítězové. Zde se velmi zužuje možnost vyřešení problému, ultimativní žádosti je využíváno především lidmi, jež hájí pouze a jen své zájmy. Téměř vždy je zde jedna strana nespokojena. Tato úroveň se nejčastěji vyskytuje u asymetrických postavení (vztah rodič-dítě, zákazník-obsluha, nadřízený-podřízený apod.)

Úroveň zájmů
Chceme-li něco, udáváme i důvod, proč tomu tak je. Zvyšujeme tak možnost pochopení, řešení a domluvy. Je třeba vždy pohlížet na zájmy druhé strany, přičemž mnohdy je možno díky sdílnosti mezi sebou zjistit, že naše zájmy se mohou velmi dobře doplňovat, nemusí si navzájem překážet. Sdílností se přiblížíme jeden druhému, jsme schopni lépe se vžít do zájmů druhé strany.

     Velkou překážkou ve vyřešení konfliktu je především stav, kdy se člověk tváří jako by konflikt nebyl. Dochází tak ke zvyšování napětí ve vztahu, oddálení se, odcizení.
Objevují se: emocionální příznaky: strach, smutek, špatná nálada
                   kognitivní příznaky: neustále se zabývání myšlenkou na daný problém, 
                                                  představa katastrofálního konce
                  fyziologické příznaky: tlak v žaludku, bolest hlavy apod.

     Při konfliktu dochází i k otevřenému boji, kdy je třeba hájit zájmy podpořené jen dobrou argumentací, bez zastrašování. Nutné je  neodcházet od problému odklonem na jiné téma. Podstatou hádky je problém, který chceme řešit, ne kdo hádku začal. Je třeba sledovat věcnou podstatu konfiktu - co a jak chceme změnit, co chceme vyřešit. V případě velkého ztráty kontroly je třeba získat čas na rozmyšlenou, vytvořit si odstup, dopřát si možnosti utřídění myšlenek. Pozor však na příliš velkou časovou prodlevu, může to působit jako váš nezájem o vyřešení. 
     

Použitá literatura: 
přednášky Mgr. Barbary Benické
William, Ury, : Jak překonat nesouhlas, Management Press 1991

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: deleite

(wasil, 6. 7. 2007 16:30)

...každopádně díky za odpověď, ani jsem v ni nedoufal. Co se týče Shopenhauera, ten byl, myslím, taky dost podlý (pokud ne šílený - jako Nietzsche)... Ty dva autory si, ani nevím proč, tak nějak spojuju... :)

Re: wasil

(deleite, 14. 6. 2007 8:18)

:-) změnit egoistu je téměř nemožné. Je možné ovšem naučit se s ním v konfliktu vyjednávat tak dobře, aby nám jeho egoismus nepřekážel. Doporučuji přečíst si od Shopenhauera Eristickou dialektiku (Praha 1991) - je to kniha o poměrně podlé argumentaci, kterou bys neměl využívat při konfliktech s přáteli, rodinou, v obyčejném konfliktu. Ale v případě, že se budeš potýkat s někým podlým, hodně ti pomůže.

something

(wasil, 12. 6. 2007 20:34)

...jo jo, jen kdyby se tak egoisti chtěli "změnit"... :(