Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nutnost znalosti pedagogických základů v oblasti výchovy

3. 2. 2007

     Stále více se setkávám s názorem, že děti, mládež, ale i dospělí jsou nevychovaní, bez pevných morálních hodnot. Chybí úcta ke starším a autoritám, úcta k sobě samému a objevuje se i neúcta k povoláním, jež dříve byla vážená. 

     Učitel už zdaleka nemá tu moc kladně působit na své žáky, přestože se mu stále přikládá role jednoho z nejvýznamějších výchovných činitelů. Rodiče často dávají špatné vychování svých dětí za vinu učitelům a vychovatelům, přestože sami autoritu učitele mnohdy podrývají. Docílilo se takto stavu, kdy za výchovu v drtivé části dětství a dospívání zodpovídají pouze rodiče. Ti si však mnohdy s touto zátěží neumí poradit. Problémem se zde jeví především fakt, že každý ví, jak by měly být děti vychované, ale už jen menšina rodičů ví jak toho dosáhnout. Stále méně se rodiče radí s učiteli svých potomků a nedostatek pedagogických rad vede k dezorientaci ve výchovném procesu vlastního dítěte.

     Je třeba již potencionální rodiče seznámit s výchovnými zásadami tak, aby jim bylo umožněno dosáhnout cíle správného vychování potomka. Existuje sice množství poraden, na které se lze obrátit, nejsou ovšem příliš využívány, ať už z důvodů finančních nebo z důvodu neuvědomování si důležitosti výchovy v utváření osobnosti dítěte.

     Potřeba je zajistit pedagogické vzdělání každého z nás. Efektivní se jeví zavedení předmětu pedagogiky na každou školu, a to nejen na střední, ale i školy odborné a učiliště. Nejedná se zde o to, abychom seznámili možné budoucí rodiče s historií pedagogiky, s mysliteli jež se touto vědou zabývali či zabývají, ale abychom nastínili alespoň základní prostředky výchovy, zásady, způsoby výchovy, důležitost hry, správného užití trestů a pochval, význam vlastního chování před dětmi z důvodu nápodoby a abychom se naučili rozvíjet schopnosti našich dětí apod.

     Lze si položit otázku proč by se měli vzdělávat v oblasti pedagogiky ti, jenž nepočítají s tím, že někdy nějaké děti mít budou. Zde si ale uvědomme, že neovlivňujeme pouze své děti, ale i děti našich blízkých.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář